Virkeplan

Virkeplan for 2015

NBF avd. Vestfold skal være en samlende interesseorganisasjon for bibliotek og medlemmer av NBF bosatt i Vestfold. Lokalavdelingen skal tale bibliotekenes sak og være en pådriver for å sette bibliotek på dagsorden.

NBF avd. Vestfold skal i 2015 jobbe med:
  • Bidra til å sette bibliotekene i Vestfold på dagsorden i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015, og ellers overfor politikere og andre beslutningstakere.
  • Følge opp rammevilkår for bibliotekene i Vestfold.
  • Bidra til faglig utvikling ved å arrangere medlemsmøter, seminarer og lignende.
  • Arbeide for å synliggjøre foreningen lokalt på forskjellige arenaer og aktivt gå inn for å verve nye medlemmer, i og utenfor biblioteksektoren.
  • Følge opp bibliotekenes struktur og rammevilkår i Vestfold sett i lys av kommunereformen, og jobbe for at bibliotekene skal komme styrket ut av de lokale prosessene.