Stem med bibliotekhjertet!

jatilbibliotekNBF Vestfold sier #jatilbibliotek og oppfordrer alle til å stemme med bibliotekhjertet! Men hvilket parti skal du stemme på? Vi har utfordret lokalpolitikerne i Vestfold på tre viktige spørsmål: Hvor fornøyd er de med eget bibliotek, hva vil de gjøre for å satse på biblioteket fremover, og hvilke utfordringer har de lyst til å stille til biblioteket sitt?

Se svarene vi fikk her: Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek