Innkalling til årsmøte

1443209138NBF avd. Vestfold innkaller til årsmøte tirsdag 1. mars på Horten bibliotek. Som vanlig er det satt av tid til både mat, faglig påfyll og litt sosialt samvær før årsmøtet.

 

Program for kvelden:
18.30: Velkommen og omvisning.
Litteraturhusbiblioteket i Horten har gjennomgått stor endringer i biblioteklokalene den siste tiden. Biblioteksjef Silje Eggum forteller om prosjektet Rom for flere og viser oss rundt.
19.00: Bevertning
ca. 19.45: Årsmøte i NBF avd. Vestfold

Saker:
1. Åpning og konstituering
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Virkeplan
6. Budsjett
7. Innkomne saker
8. Valg

Saker som ønskes tatt opp sendes styret v/leder Siri Haga Torgersen senest 9. februar.
På grunn av bevertningen ønsker vi påmelding til siri@tnb.no innen 25. februar.

Vel møtt!

Hilsen styret i NBF avd. Vestfold