Innkalling til årsmøte

NBF avd. Vestfold innkaller til årsmøte onsdag 1. mars kl. 18.00 på Larvik bibliotek. Som vanlig er det satt av tid til både mat, faglig påfyll og litt sosialt samvær før selve årsmøtet.

18.00: Velkommen og bevertning
18.45: Poesihovedstad Larvik
Norge har fått sin egen poesihovedstad! Helle Riis forteller om prosjektet
19.15: Utdeling av Bibliotekprisen for Vestfold
19.30: Omvisning på biblioteket
Litteraturhusbiblioteket i Larvik har
gjennomgått større endringer i biblioteklokalene den siste tiden.
Biblioteksjef Mette Gjerdrum viser oss rundt.

20.00: Årsmøte i NBF avd. Vestfold
1. Åpning og konstituering
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Virkeplan
6. Budsjett
7. Innkomne saker
8. Valg

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest 15. februar. På grunn av bevertningen ønsker vi påmelding til siri@tnb.no innen 22. februar. Meld fra om eventuelle matintoleranser.

Vel møtt!
Hilsen styret i NBF avd. Vestfold