Innkalling til årsmøte i NBF avd. Vestfold

NBF avd. Vestfold innkaller til årsmøte tirsdag 27. februar kl. 18.00 på Holmestrand bibliotek. Som vanlig er det satt av tid til både mat, faglig påfyll og litt sosialt samvær før selve årsmøtet.

18.00: Velkommen og bevertning!
18.45: Holmestrand har fått en ny storstue! Biblioteksjef Berit Borgen forteller om erfaringene med nytt bibliotek og viser oss rundt.
ca. 19.45: Årsmøte i NBF avd. Vestfold
1. Åpning og konstituering
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsberetning. PDF: Årsberetning 2017
4. Regnskap. PDF: Regnskap 2017 og Budsjett 2018 (1)
5. Virkeplan  PDF: Virkeplan 2018
6. Budsjett
7. Innkomne saker
8. Valg PDF:  Valg 2018

Saker som ønskes tatt opp må sendes styret senest 6. februar. Sakspapirer vil gjøres tilgjengelig 1 uke før årsmøtet. På grunn av bevertningen ønsker vi påmelding til siri@tnb.no innen 22. februar. Meld fra om eventuelle matintoleranser. Vel møtt!

Hilsen styret i NBF avd. Vestfold