Virkeplan 2018 og protokoll fra årsmøtet

NBF Vestfold arrangerte årsmøte 27. februar 2018.

Her kan du lese protokollen.

Virkeplan for 2018

Norsk Bibliotekforening (NBF) Vestfold skal være en samlende interesseorganisasjon for bibliotek og medlemmer av NBF bosatt i Vestfold. Lokalavdelingen skal tale bibliotekenes sak og være en pådriver for å sette bibliotek på dagsorden.

NBF Vestfold skal i 2018 jobbe med:

  • Sette bibliotekene i Vestfold på dagsorden overfor politikere og andre beslutningstakere.
  • Fortsette å følge opp bibliotekenes struktur og rammevilkår i Vestfold sett i lys av kommunereformen, og jobbe for at bibliotekene skal komme styrket ut av de lokale prosessene.
  • Bidra til faglig utvikling for våre medlemmer ved å arrangere medlemsmøter.
  • Videreutvikle markeringen av Nasjonal bibliotekdag og bruke bibliotekdagen til å synliggjøre bredden og mangfoldet i bibliotektilbudet i Vestfold. I tillegg til å koordinere aktiviteter lokalt i samarbeid med bibliotekene ønsker vi å være synlige i bybildet med stands og markeringer parallelt i flere byer.
  • Sette fokus på bibliotekenes betydning for folkehelse.
  • Bidra inn i prosessen med rullering av Bibliotekplan Vestfold.
  • Arbeide for fortsatt rekruttering til foreningen.