Bibliotekdagen

Nasjonal bibliotekdag 1. september ble markert og feiret i Vestfold.
Flere bibliotek hadde arrangementer, enkelte hadde gebyramnesti og noen kunne by på en twist. Plakater med «Vi elsker bibliotek» var godt synlige. Mer informasjon på hjemmesiden til Norsk Bibliotekforening, NBF. NBF Vestfold var på stand i Tønsberg og Færder bibliotek. Feiring av bibliotek skjer ikke bare 1. september. NBF Vestfold har oppfordret biblioteksjefene til å skrive om sitt eget bibliotek og hva de er stolte av. Følg gjerne med på den siden.

Tone Moseid, biblioteksjefen ved Tønsberg og Færder bibliotek hadde skrevet et innlegg, som kom på trykk i Tønsberg blad 1. september.

Jarlsberg Avis informerte om Nasjonal bibliotekdag og Østlands-Posten skrev at dagen ble feiret med perling og eventyrstund på Larvik bibliotek.

Vi ønsker å fremheve to flotte filmer.
Vestfold fylkeskommune benyttet anledningen til å fremheve det gode samarbeidet mellom bibliotekene i Vestfold. Vestfoldbibliotekene er fellesnavnet for alle folkebibliotekene i Vestfold, og samarbeidet mellom Vestfold fylkesbibliotek og bibliotekene i kommunene er tett.  Vestfoldbibliotekene har laget en film i anledning Nasjonal bibliotekdag. Se filmen og mer informasjon her.

I Horten spurte de ordføreren sin om hva han tenker om biblioteket som møteplass i samfunnet. Se filmen.

#nasjonalbibliotekdag