Innkalling til årsmøte i NBF Vestfold mandag 4. mars kl. 16.30 på det nye biblioteket i Re.

Innkalling til årsmøte i Norsk Bibliotekforening (NBF) Vestfold mandag 4. mars kl. 16.30 på det nye biblioteket i Re. Adressen er Regata 1A, 3174 Revetal.

NBF Vestfold arrangerer faglig møte og bevertning i samarbeid med Bibliotekarforbundet (BF) Vestfold i forkant av årsmøtene.
Vi er glade for å presentere vårt faglige program og at vi kan avholde våre årsmøter på det nye biblioteket i Re på Revetal.

PROGRAM
1400-1415: Velkommen til det nye biblioteket i Re ved biblioteksjef Rita Cicconi

1415-1500: Faglig program: Samarbeid om folkehelse og bibliotek i Horten, herunder spillprosjektet, Malin Korshavn og Jan-Egil Holter-Wilhelmsen

1500-1545: Informasjon om det nye biblioteket og omvisning ved biblioteksjefen
1545-1630: Bevertning
1630-1800: NBF Vestfold sitt årsmøte med påfølgende utdeling av bibliotekprisen

1. Åpning og konstituering
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsberetning
4. Regnskap PDF: Regnskap 2018 Budsjett 2019
5. Virkeplan
6. Budsjett PDF: Regnskap 2018 Budsjett 2019
7. Innkomne saker
8. Valg


Kaffepause
BF Vestfold avholder sitt årsmøte i etterkant av kaffepausen.

 

Saker som medlemmer ønsker skal behandles av årsmøtet til NBF, må sendes leder av NBF Vestfold, Katarina Einarsen Enne på epost: kontaktnbfvestfold@gmail.com innen 3 uker før årsmøtet.
Fullstendig innkalling og saksliste sendes alle medlemmer senest 1 uke før årsmøtet.

Velkommen!

 Styret i NBF Vestfold