Bibliotekprisen i Vestfold 2018 og årsmøte med faglig program på Revetal bibliotek

Bibliotekprisen i Vestfold 2018
I forbindelse med årsmøtet 4. mars ble Bibliotekprisen for Vestfold 2018 delt ut. Vi gratulerer Jan-Egil Holter-Wilhelmsen så mye med prisen. I juryens begrunnelse kan vi blant annet lese at han er «ildsjel i bibliotekmiljøet, er uredd og utradisjonell, har stort pågangsmot og samarbeider med nye aktører for å nå stadig flere mål». Les mer om Bibliotekprisen for Vestfold 2018 her og på vår Facebookside.

Foto: David Øhre Andersen

Bilde av Jan-Egil Holter-Wilhelmsen og Inger Sofie Frog Austnes,
medlem av juryen for bibliotekprisen.

 

 

 

Årsmøte
Norsk Bibliotekforening (NBF) avd. Vestfold avholdt årsmøte på Revetal bibliotek 4. mars. Årsberetning, regnskap, budsjett, virkeplan ble vedtatt og godkjent. Valgkomiteens innstilling ble godkjent ved akklamasjon. Inger Sofie Frog Austnes gikk ut av styret, og hun fikk blomster for en flott innsats. Siri Haga Torgersen ble også hedret for sin flotte innsats gjennom flere år.

Folkehelse og bibliotek
Bibliotekarforbundet (BF) i Vestfold avholdt sitt årsmøte på Revetal bibliotek samme dag. NBF Vestfold og Vestfold BF samarbeidet om det faglige programmet i forkant av årsmøtene. Spesialbibliotekar Jan-Egil Holter-Wilhelmsen ved Horten bibliotek og folkehelsekoordinator Malin Korshavn i Horten kommune fortalte om folkehelse og et tidligere samarbeid, «Pusterommet», før de gikk videre til å snakke om det nystartede spillprosjektet.

Foto: David Øhre Andersen

Hovedmålet er å bruke gaming som ressurs i det helsefremmende arbeidet. Et av delmålene er å skape en fysisk og sosial møteplass for alle spillinteresserte. Planlegging av Spillrommet som skal ligge i Kulturhuset 37 er i gang. Jan-Egil og Malin snakket om spill som pedagogisk verktøy, anerkjennelse av gamingskills, ønske om jentekvelder, problematisk spilladferd, utstyr og mye mer. De gleder seg til å fortsette dette samskapingsprosjektet. Les mer: Folkehelse og bibliotek

 

Revetal bibliotek
Biblioteksjef Rita Cicconi ønsket oss velkommen til det nyåpnede biblioteket og viste oss rundt.

Reavisa var til stede ved åpningen av Revetal bibliotek 6. februar, les mer her. Det innbydende biblioteket er allerede mye brukt. Vi kunne med glede se og høre barn i alle aldere trives i det nye lokalet. Det var barnehagebesøk, eventyrstund med Robin Hood og leksehjelp.