Juni 2019


NBF Vestfold har 2 punkter på virkeplanen som handler om samarbeid med NBF Telemark, og disse har vi konsentrert oss om i vår.

Styret i NBF Vestfold ønsker at fylkeslaget slås sammen med NBF Telemark, og vi ønsker at sammenslåingen trer i kraft fra 2020. Det er viktig at vi blir kjent med hverandre i denne sammenhengen. Vi planlegger en «bli kjent-fest» med faglig og sosialt program i midten av oktober.

Nasjonal bibliotekdag feires 1. september for femte året på rad. Norsk Bibliotekforening har landet på et tema som kan tilpasses alle typer bibliotek: Det internasjonale Norge. NBF Vestfold skal stå på stand på Tønsberg torv søndag 1. september

Styret ønsker GOD SOMMER!