Bli kjent-arrangement

Sammenslåing av Norsk Bibliotekforening avd. Telemark og Norsk Bibliotekforening avd. Vestfold
Den 13. august 2019 hadde NBF Telemark og NBF Vestfold felles styremøte hvor vi gjorde vedtak om at vi ønsker sammenslåing av våre to lokallag. Sammenslåingen er godkjent av hovedstyret, NBF.
Vi ønsker å bli kjent med hverandre i denne prosessen. Vestfold fylkesbibliotek, NBF Telemark og NBF Vestfold har gleden av å arrangere en samling for å bli kjent.

Bli kjent-arrangement for bibliotekansatte i Vestfold og Telemark
Dato: Tirsdag 29. oktober kl. 13.00 -19.00
Sted: Ælvespeilet, Porsgrunn

Program:
13.00: Velkommen! Kaffe og frukt
13.25-14.00: Fylkesbiblioteket inn i et nytt fylke ved fylkesbiblioteksjef Mette Gjerdrum
14.30-16.30: Bli kjent, speeddating! Korte presentasjoner fra Vestfold og Telemark
16.30-17.30: Matservering
17.45: Omvisning på Porsgrunn bibliotek