Årsmøteprotokollen

Tusen takk for en flott dag med faglig program og årsmøter 3. mars.

Vi valgte å samle protokollene fra NBF Telemark, NBF Vestfold og NBF Vestfold og Telemark i en årsmøteprotokoll. Årsmøteprotokoll

Da begynner prosessen med å nedlegge NBF Telemark og NBF Vestfold og opprette NBF Vestfold og Telemark i Brønnøysundregisteret.

Vi kommer med mer informasjon fra faglig program og oppdatering av hjemmesiden på et senere tidspunkt.