Hjemmesiden

NBF Vestfold og Telemark avholdt styremøte 26. mars, og det nye styret konstituerte seg. Referatet er publisert under fanen styremøter på hjemmesiden, og styrets medlemmer er publisert under fanen styret.

Vi besluttet å bruke NBF Vestfold sin hjemmeside, inntil vi får opprettet felles hjemmeside for NBF Vestfold og Telemark. Det jobbes med en felles Facebook-side.