Virkeplan

Virkeplan for 2019

Norsk Bibliotekforening (NBF) Vestfold skal være en samlende interesseorganisasjon for bibliotek og medlemmer av NBF i Vestfold. Lokalavdelingen skal tale bibliotekenes sak og være en pådriver for å sette bibliotek på dagsorden.

NBF Vestfold skal i 2019 jobbe med:
  • Fortsette å følge opp bibliotekenes struktur og rammevilkår i Vestfold sett i lys av kommunereformen, og jobbe for at bibliotekene skal komme styrket ut av de lokale prosessene.
  • Videreutvikle markeringen av Nasjonal bibliotekdag og bruke bibliotekdagen til å synliggjøre bredden og mangfoldet i bibliotektilbudet i Vestfold. I tillegg til å koordinere aktiviteter lokalt i samarbeid med bibliotekene ønsker vi å være synlige i hele fylket.
  • NBF Telemark og NBF Vestfold planlegger et felles arrangement hvor vi setter fokus på bibliotek i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i september.
  • Undersøke muligheten for at NBF Telemark og NBF Vestfold slår sammen de to lokallagene.
  • Bidra til faglig utvikling for våre medlemmer ved å arrangere medlemsmøter.
  • Arbeide for fortsatt rekruttering til foreningen.