Virkeplan

Virkeplan for 2018

Norsk Bibliotekforening (NBF) Vestfold skal være en samlende interesseorganisasjon for bibliotek og medlemmer av NBF bosatt i Vestfold. Lokalavdelingen skal tale bibliotekenes sak og være en pådriver for å sette bibliotek på dagsorden.

NBF Vestfold skal i 2018 jobbe med:
  • Sette bibliotekene i Vestfold på dagsorden overfor politikere og andre beslutningstakere.
  • Fortsette å følge opp bibliotekenes struktur og rammevilkår i Vestfold sett i lys av kommunereformen, og jobbe for at bibliotekene skal komme styrket ut av de lokale prosessene.
  • Bidra til faglig utvikling for våre medlemmer ved å arrangere medlemsmøter.
  • Videreutvikle markeringen av Nasjonal bibliotekdag og bruke bibliotekdagen til å synliggjøre bredden og mangfoldet i bibliotektilbudet i Vestfold. I tillegg til å koordinere aktiviteter lokalt i samarbeid med bibliotekene ønsker vi å være synlige i bybildet med stands og markeringer parallelt i flere byer.
  • Sette fokus på bibliotekenes betydning for folkehelse.
  • Bidra inn i prosessen med rullering av Bibliotekplan Vestfold.
  • Arbeide for fortsatt rekruttering til foreningen.