Virkeplan

Virkeplan for 2020

Norsk Bibliotekforening (NBF) avd. Vestfold og Telemark skal være en samlende interesseorganisasjon for bibliotek og medlemmer av NBF i Vestfold og Telemark. Lokalavdelingen skal tale bibliotekenes sak og være en pådriver for å sette bibliotek på dagsorden.

NBF Vestfold og Telemark skal i 2020 jobbe med:

  • Arbeide for at sammenslåingen av de to lokallagene skjer raskt og at medlemmene fra begge de tidligere fylkene opplever at de er integrert og ivaretatt.
  • Bidra til faglig utvikling, og vi planlegger tre medlemsmøter i 2020. Et faglig møte i forbindelse med årsmøtet, et arrangement sammen med fagforeninger i forbindelse med Nasjonal bibliotekdag og et julemøte.
  • Følge opp bibliotekenes struktur og rammevilkår i Vestfold og Telemark, herunder skolebibliotekene i videregående skole.
  • Arbeide for fortsatt rekruttering til foreningen.